KÍNH THỦY MAXOS – GERMANY

Kính thủy lò hơi MAXOS – GERMANY

Kính thuỷ MAXOS

Kính thủy lò hơi do hãng MAXOS (Đức) chế tạo

Chịu nhiệt độ đến 280 độ C

Chịu áp đến 100 bar, có nhiều qui cách để lựa chọn:

• 190 x 34 x 17mm 
• 250 x 34 x 17mm 
• 220 x 34 x 17mm
• 250 x 30 x 17mm
• 280 x 30 x 17mm
• 280 x 34 x 17mm
• 320 x 34 x 17mm
• 340 x 30 x 17mm
• 340 x 34 x 17mm
• 340 x 34 x 21mm
• 370 x 34 x 17mm

Thông tin liên hệ: Mr. Quang | 0909 77 3479 | quang.le@nonnuoc.com.vn