CÔNG TY TNHH NHIỆT CƠ ĐIỆN NON NƯỚC

Địa chỉ: 156/1/19 Đường Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại:    0909 77 3479  –  Email:    info@nonnuoc.com.vn