Đồng hồ đo lưu lượng New-Flow / Acrylic Plastic Flow Meter

Acrylic Plastic Flow Meter

MBC Series

Nhà sản xuất: New-Flow

Xuất xứ: Taiwan

✅ Đo lưu lượng chất lỏng và chất khí

✅ Vật liệu: Polycarbonate (PC)

✅ Vật liệu O-Ring: Viton (standard)

✅ Vật liệu phao: SS316, POM plastic

✅ Dải lưu lượng:

➡ Nước: 10~1,000 cc/min, 0.6~250 LPH, 0.2~65 GPH

➡ Khí: 50~1,000 cc/min, 0.2~100 LPM, 12~600 LPH, 0.1~6 Nm³/H, 0.5~200 SCFH

#newflow#nonnuoc#dongholuuluong#flowmeter