Công tắc mức Gestra NRS 1-50b-1E; NRS 1-50b-2E, Gestra Việt Nam

Công tắc mức Gestra NRS 1-50

Công tắc mức NRS 1-50 có 2 loại: NRS 1-50-1E dùng cho kết nối với một điện cực đo mức; NRS 1-50-2E dùng cho kết nối với 2 điện cực đo mức.

Công tắc mức NRS-50 thường dùng với các loại đầu dò sau: NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50, NRG 16-36, NRG 16-50S, NRG 16-11S, NRG 16-38S, NRG 16-39S để cho ra tín hiệu relay kết hợp với hệ thống điều khiển.

Thông tin liên hệ: Mr. Quang | 0909 77 3479 | quang.le@nonnuoc.com.vn