Cảm biến chênh áp Setra

✸Cảm biến chênh áp Setra.

👍 Cảm biến chênh áp Setra có chất lượng và độ tin cậy cao. Được thiết kế với cảm biến công nghệ điện dung cao cấp, Setra cung cấp các cảm biến áp suất đơn dải và đa dải cho thị trường rộng. Cảm biến có khả năng đo cả chất lỏng và khí đáp ứng nhiều ứng dụng HVAC và độ tin cậy cao trong nhiều ứng dụng quan trọng. Setra có hơn 50 năm kinh nghiệm trong bộ chuyển đổi áp suất và phân phối rộng rãi trên toàn thế giới.

Một số dòng sản phẩm chính:

👉 MRG Series Differential Pressure Sensors

👉 MRC Series Differential Pressure Sensors

👉 MR1 Series Differential Pressure Sensors

👉 MR2 Series Differential Pressure Sensors

👉 Model 230 Wet-to-Wet Differential Pressure Transducer

👉 Model 264 Very Low Differential Pressure Transducer

👉 Model 201 Very Low Differential & Gauge Pressure Transducer

👉 Model 231 Wet-to-Wet Differential, Multi-Configurable Pressure Transducer

👉 Model 231RS Wet-to-Wet Differential, Multi-Configurable Pressure Transducer

👉 Model 239 High Accuracy Low Differential Pressure Transducer

👉 Model 265 Very Low Differential Pressure Transducer

👉 Model 267 Very Low Differential Pressure Transducer

👉 Model 540/542 High Performance Pressure Transducer

👉 Setra Lite™ Visual Differential Pressure Indicator

👉 Model ASL Pressure Transducer

👉 Model 269 Low Differential Pressure Transducer

👉 Model 204D High Accuracy Pressure Transducer

#Setra #Nonnuoc #Cambien #Cambienapsuat #Cambienchenhap

__________
NON NUOC TME CO., LTD.
Hotline/zalo: 0909 77 3479
Email: info@nonnuoc.com.vn