Cảm biến áp suất chênh áp Setra 26410R1WB11A1F

Cảm biến áp suất chênh áp Setra 26410R1WB11A1F

Cảm biến chênh áp Setra 26410R1WB11A1F
Cảm biến áp suất chênh áp Setra 26410R1WB11A1F

Thông số kỹ thuật

– Range: +/- 0.1″ WC
– Excitation: 24 DVC
– Output: 4 – 20 mA

Liên hệ và thông tin chi tiết