Bẫy hơi TLV

1/ Bẫy hơi phao J3X-10

Loại: Bẫy hơi phao tự do

Thân: Gang dẻo; Phao: Inox; Lỗ thông hơi: 10

Kết nối: Ren NPT

Áp suất đầu vào tối đa: 1.0 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 220 0C

Lưu chất: Hơi nước

2/ Bẫy hơi phao J3X-21 TLV

Loại: Bẫy hơi phao tự do

Thân: Gang dẻo; Phao: Inox; Lỗ xả: 21

Kết nối: Ren NPT

Áp suất đầu vào tối đa: 2.1 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 220 0C

Lưu chất: Hơi nước

3/ Bẫy hơi TLV A3N

Loại: Bẫy hơi dạng đĩa

Thân: Gang dẻo; Đĩa: Inox

Kết nối: Ren NPT

Áp suất đầu vào tối đa: 1.6 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 220 0C

Lưu chất: Hơi nước

4/ Bẫy hơi TLV L21S

Loại: Bẫy hơi dạng đĩa

Thân: Thép A105; Phao & Lỗ xã: Inox 316L

Kết nối: Nối ren BSPT

Áp suất đầu vào tối đa: 32 bar

Nhiệt độ tối đa: 240 0C

Lưu chất: Hơi nước

5/ Bẫy hơi TLV P46SRM; P46SRN

Loại: Bẫy hơi dạng đĩa

Thân: Thép A105; Đĩa: Inox 

Kết nối: Nối ren NPT

Áp suất đầu vào tối đa: 5.0 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 425 0C

Lưu chất: Hơi nước

6/ Bẫy hơi TLV LEX3N-TZ

Loại: Bẫy hơi nhiệt

Thân: Inox 

Kết nối: Nối ren NPT

Áp suất đầu vào tối đa: 0.1 – 4.6 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 350 0C

Lưu chất: Hơi nước

7/ Bẫy hơi TLV AF3N

Loại: Bẫy hơi dạng đĩa

Thân: Gang dẻo; Đĩa: Inox 

Kết nối: Bích Jis 10K RF, JIS 16K RF

Áp suất đầu vào tối đa: 1.6 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 220 0C

Lưu chất: Hơi nước

8/ Bẫy hơi phao TLV JF5X

Loại: Bẫy hơi phao tự do

Thân: Gang dẻo; Phao: Inox; Lỗ xả: 10 

Kết nối: Bích Jis 10K

Áp suất đầu vào tối đa: 1.0 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 220 0C

Lưu chất: Hơi nước

9/ Bẫy hơi TLV J3S-X-21

Loại: Bẫy hơi phao tự do

Thân: Inox; Phao: Inox; Lỗ xả: 21

Kết nối: Bích Jis 10K

Áp suất đầu vào tối đa: 2.1 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 220 0C

Lưu chất: Hơi nước

10/ Bẫy hơi phao TLV SS3N-21

Loại: Bẫy hơi phao tự do

Thân: Inox; Phao: Inox

Kết nối: Bích Jis 10K

Áp suất đầu vào tối đa: 2.1 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 400 0C

Lưu chất: Hơi nước

11/ Bẫy hơi phao TLV J7X-10

Loại: Bẫy hơi phao tự do

Thân: Gang; Phao: Inox; Lỗ xả: 10

Kết nối: Bích Jis 10K

Áp suất đầu vào tối đa: 1.57 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 220 0C

Lưu chất: Hơi nước

12/ Bẫy hơi phao TLV SJ5FN-X

Loại: Bẫy hơi phao tự do

Thân: Gang dẻo; Phao: Inox

Kết nối: Bích Jis 10K, JIS20K, PN25

Áp suất đầu vào tối đa: 2.2 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 220 0C

Lưu chất: Hơi nước

13/ Bẫy hơi phao JF3X-10

Loại: Bẫy hơi phao tự do

Thân: Gang dẻo; Phao: Inox, Lỗ xả: 10

Kết nối: Bích Jis 10K, JIS16K, PN16

Áp suất đầu vào tối đa: 1.0 Mpa

Nhiệt độ tối đa: 220 0C

Lưu chất: Hơi nước