Van nhựa Sanking

Van nhựa SANKING cho ngành hóa chất, dược phẩm, xử lý nước và công nghiệp điện

Công ty Non Nước chuyên cung cấp các loại van nhựa (UPVC /CPVC /PP Valves & Pipe Fittings) của hãng SANKING với đa dạng các loại van:

I. Ball valve (van bi nhựa hóa chất)

1. Compact Ball Valve

– Material:UPVC,CPVC,HT-CPVC
– Size:1/2”-4”
– Joint End:Socket,Threaded NPT,BSPF and PT
– Standard:ANSI,DIN,JIS,CNS
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:UPVC(0~45℃);PPH、CPVC&HT-CPVC(0~95℃);
   PVDF(-40~150℃)
– Handle color:red,blue
Valve body color:UPVC(dark gray/white),CPVC(light gray),HT-CPVC(light yellow),PPH( light yellow),PVDF(ivory)
2. True Union Ball Valve

– Material:UPVC,CPVC,PPH,PVDF,HT-CPVC
– Size:1/2”-4”;20mm-110mm;DN15-DN100
– Standard:ANSI,DIN,JIS,CNS
– Joint End:Socket,Threaded(NPT,PT,BSPF),Fusion,Welding
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:UPVC(5~55℃);CPVC&PPH(5~90℃);PVDF(-20~120℃);
HT-CPVC(5~90℃)
– Handle color:red,blue,green,orange
Valve body color:UPVC(dark gray),CPVC(light gray),PPH(light yellow)
Clear PVC(transperance),PVDF(ivory),HT-CPVC(light yellow)
3. Flanged True Union Ball Valve

– Material:UPVC,CPVC,PP,PVDF
– Size:1/2”-4”;20mm-110mm;DN15-DN100
– Standard:ANSI,DIN,JIS
– Joint End:Flanges
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:UPVC(5~55℃); CPVC&PPH(5~90℃);PVDF(-20~120℃)
– Handle color:red,blue,green,orange
Valve body color:UPVC(dark gray),CPVC(light gray),
PPH(light yellow),PVDF(ivory)
4. Pneumatic Actuated True Union Ball Valve

– Material:UPVC,CPVC,PPH,PVDF
– Size:1/2”-4”;20mm-110mm;DN15-DN100
– Standard:ANSI,DIN,JIS
– Joint End:Socket,Threaded(NPT,PT,BSPF),Fusion,Welding
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:UPVC(5~55℃);CPVC&PPH(5~90℃);PVDF(-20~120℃)
– Actuator’s Lowest Air Pressure:45PSI;Max.Operating Pressure: 120PSI
– Valve body color:UPVC(dark gray),CPVC(light gray),PPH(light yellow), PVDF(ivory)


II. Check valve (van một chiều nhựa)

1. New Check Valve

– Material:UPVC,CPVC,PPH,PVDF
– Size:1/2”-2”;20mm-63mm;DN15-DN50
– Standard:ANSI,DIN,JIS,CNS
– Joint End:Socket or Threaded(NPT,PT,BSPF),Fusion,Welding
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:UPVC(5~55℃);CPVC&PPH(5~90℃);PVDF(-20~120℃)
– Valve body color:UPVC(dark gray/white),CPVC(light gray),PP(light yellow),PVDF(ivory)
2. Flanged New Check Valve

– Material:PVC,CPVC,PP
– Size:1/2”-2”;20mm-63mm;DN15-DN50
– Standard:ANSI,DIN,JIS
– Joint End:Flanges
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:PVC(0~55℃);CPVC&PP(0~95℃)
– Valve body color:PVC(dark gray),CPVC(light gray),PP(light yellow)
3. Ball Check Valve

– Material:UPVC,CPVC,PPH,PVDF
– Size:1/2”-2”;20mm-63mm;DN15-DN50
– Standard:ANSI,DIN,JIS,CNS
– Joint End:Socket or Threaded(NPT,PT,BSPF),Fusion,Welding
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:UPVC(5~55℃);CPVC&PPH(5~90℃);PVDF(-20~120℃)
– Valve body color:PVC(dark gray),CPVC(light gray),
                    PPH(light yellow), PVDF(ivory)
4. Flanged Ball Check Valve

– Material:PVC,CPVC,PP
– Size:1/2”-2”;20mm-63mm;DN15-DN50
– Standard:ANSI,DIN,JIS,CNS
– Joint End:Flanges
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:PVC(0~55℃);CPVC&PP(0~95℃)
– Valve body color:PVC(dark gray),CPVC(light gray),PP(light yellow)

III. Foot Valve

1. Foot Valve

– Material:PVC,CPVC
– Size:1/2”-6”;20mm-160mm;DN15-DN150
– Standard:ANSI,DIN,JIS,CNS
– Joint End:Socket or Threaded(NPT,PT,BSPF)
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:PVC(0~55℃);CPVC(0~95℃)
– Valve body color:PVC(dark gray),CPVC(light gray)
2. Flanged Single Union Foot Valve

– Material:UPVC,CPVC,PPH,PVDF
– Size:1/2”-6”;20mm-160mm;DN15-DN150
– Standard:ANSI,DIN,JIS,CNS
– Joint End:Socket or Threaded(NPT,PT,BSPF)
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:UPVC(5~55℃);PPH&CPVC(5~90℃);PVDF((-20~120℃)
– Valve body color:UPVC(dark gray/white),CPVC(light gray)
                    PPH(light yellow), PVDF(ivory)
3. Flanged True Union Foot Valve

– Material:PVC,CPVC
– Size:1/2”-2”;20mm-63mm;DN15-DN50
– Standard:ANSI,DIN,JIS
– Joint End:Flange
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:PVC(0~55℃);CPVC(0~95℃)
– Valve body color:PVC(dark gray),CPVC(light gray)
4. Flanged Swing Foot Valve

– Material: UPVC,CPVC,PPH,PVDF
– Size: 2½” – 8”; 75mm – 200mm ; DN65 – DN200
– Standard: ANSI, DIN, JIS
– Joint End: Flange
– Working Pressure: 150 PSI
– Operating Temperature:  UPVC(5~55℃); PPH&CPVC(5~95℃);PVDF(-20~120℃)
– Valve body color : PVC(dark gray), CPVC(light gray)
                      PPH(light yellow),PVDF(ivory)
IV. Butterfly Valve (van bướm)

1. Handle Level Butterfly Valve

– Material:UPVC,CPVC,PPH,PVDF
– Size:1½”-8”;63mm-225mm;DN50-DN200
– Standard:ANSI,DIN,JIS
– Joint End:Flanges
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:UPVC(5~55℃);CPVC&PPH(5~90℃);PVDF(-20~120℃)
– Valve body color:PVC(dark gray),CPVC(light gray),
                    PPH(light yellow),PVDF(ivory)
2. Worm Geared Butterfly Valve

– Material: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
– Size: 8″ – 12″; 225mm – 315mm ; DN200 – DN300
– Standard: ANSI, DIN, JIS
– Joint End: Flanges
– Working Pressure: 150 PSI
– Operating Temperature: UPVC(5~55℃),  PVDF(-20~120℃)
                          CPVC &PPH(5~90℃);
– Valve body color : PVC(dark gray), CPVC(light gray),
                      PP(light yellow),PVDF(ivory)
3. Pneumatic Actuated Butterfly Valve (van bướm điều khiển bằng khí nén)

– Material: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
– Size: 1½” – 12″; 50mm – 315mm ; DN40 – DN300
– Standard: ANSI, DIN, JIS
– Joint End: Flanges
– Valve’s Working Pressure: 150 PSI
– Actuator Lowest Air Pressure: 45PSI; Max Operating Pressure: 120PSI
– Operating Temperature:UPVC(5~55℃);PVDF(-20~120℃) ; CPVC & PHP(5~90℃)
– Valve body color : PVC(dark gray), CPVC(light gray), PPH(light yellow),PVDF(Ivory)
4. Electric Actuated Butterfly Valve (van bướm điều khiển bằng điện)

– Material: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
– Size: 1½” – 12″; 50mm – 315mm ; DN40 – DN200
– Standard: ANSI, DIN, JIS
– Joint End: Flanges
– Valve’s Working Pressure: 150 PSI
– Operating Temperature:PVC(5~55℃);CPVC & PPH(5~90℃);PVDF(-20~120℃)
– Valve body color : PVC(dark gray), CPVC(light gray), PPH(light yellow),PVDF(ivory)

V. Diaphragm Valve (van màng)

1. True Union Diaphragm Valve

– Material:UPVC,CPVC,PPH,Clear PVC,PVDF
– Size:1/2”-4”;20mm-110mm;DN15-DN100
– Standard:ANSI,DIN,JIS
– Joint End:Socket,Threaded(NPT,PT,BSPF),Fusion,Welding
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:UPVC(5~55℃);CPVC&PPH(5~90℃);PVDF(-20~120℃
– Valve body color:UPVC(dark gray),CPVC(light gray), PPH(light yellow),Clear PVC(transparent),PVDF(ivory)     
2. Diaphragm Valve Socket Type

– Material:UPVC,CPVC,PHP,Clear PVC,PVDF
– Size:1/2”-4”;20mm-110mm;DN15-DN100
– Standard:ANSI,DIN,JIS,CNS
– Joint End:Socket
– Working Pressure:150 PSI
– Operating Temperature:UPVC(5~55℃);CPVC&PP(5~90℃);PVDF(-20~120℃)
– Valve body color:UPVC(dark gray),CPVC(light gray),PPH(light yellow),Clear PVC(transparent),PVDF(ivory)
3. Flanged Diaphragm Valve

– Material: UPVC, CPVC, PPH, Clear PVC, PVDF
– Size: 1/2” – 4”;  20mm – 110mm;  DN15 – DN100
– Standard: ANSI, DIN, JIS
– Joint End: flanges
– Working Pressure: 150 PSI
– Operating Temperature: UPVC(5~55℃); CPVC & PP(5~90℃)
– Valve body color : UPVC(dark gray), CPVC(light gray), PPH(light yellow),Clear PVC(transparent), PVDF(ivory)