Máy và thiết bị đo Hanna

1/ Máy chuẩn độ điện thế Hana

A/ Máy chuẩn độ mini Hana

 • Máy Chuẩn Độ Mini Sulfua Dioxit Trong Rượu HI84500
 • Thiết bị mini phân tích tổng nồng độ acid trong rượu HI84502
 • Máy phân tích mini nồng độ axit trong các sản phẩm từ sữa HI84529
 • Thiết bị mini phân tích tổng nồng độ axit, pH HI84530
 • Máy Chuẩn Độ Mini Đo Nồng Độ Kiềm Trong Nước HI84531-02
 • Thiết bị mini phân tích nồng độ acid trong nước hoa quả HI84532
 • Thiết bị mini phân tích nồng độ formol trong rượu và nước trái cây HI84533
 • Máy chuẩn độ mini đo pH và nồng độ axit trong giấm HI84534-02

B/ Máy chuẩn độ điện thế Hana

 • Máy Chuẩn Độ Điện Thế Tự Động HI931-02
 • Máy Chuẩn Độ Điện Thế Tự Động  HI932

C/ Máy chuẩn độ Karl Fischer Hana

 • Máy Chuẩn Độ Karl Fischer Volumetric Để Xác Định Độ Ẩm  HI933-02
 • Máy Chuẩn Độ Karl Fischer Coulometric Để Xác Định Độ Ẩm  HI934

D/ Máy lấy mẫu tự động Hana

 • Thiết Bị Tự Động Lấy Mẫu Dùng Kèm Máy Chuẩn Độ HI902C HI921
 • Thiết Bị Lấy Mẫu Tự Động Dùng Với Máy Chuẩn Độ Điện Thế HI932 HI922

E/ Điện Cực Quang Học Hanna

2/ Phân Tích COD Nước Thải Hanna

A/ Máy Đo COD Hanna

 • Máy Quang Hồng Ngoại VIS Đa Chỉ Tiêu Iris  HI801-02
 • Máy Quang Đo COD Và Đa Chỉ Tiêu Dùng Mã Nhận Diện HI83224-02
 • Máy Quang Đo COD Và Đa Chỉ Tiêu Trong Nước Thải HI83314-02
 • Máy Phân Tích COD Và Đa Chỉ Tiêu Trong Nước Thải Và Nước Sạch HI83399-02

B/ Máy Phá Mẫu COD Hanna

 • KHAY ĐỂ NGUỘI CUVET SAU KHI PHÁ MẪU  HI740216
 • Máy Phá Mẫu COD Và Các Chỉ Tiêu Nước Thải HI839800-02

C/ Dung Dịch Hiệu Chuẩn Hanna

 • Dung Dịch CAL Check™ Chuẩn Bước Sóng Dùng Cho Máy HI83314 HI83314-11
 • Dung Dịch CAL Check™ Chuẩn Bước Sóng Dùng Để Kiểm Tra Máy HI83399 HI83399-11
 • Dung Dịch Chuẩn COD 500 mg/L, 500mL HI93754-11
 • Dung Dịch Chuẩn COD 14000 mg/L, 500mL HI93754-12

3/ Máy Đo pH/Nhiệt Độ Hanna

A/ Bút đo pH/Nhiệt Độ Hanna

 • Bút Đo pH Checker Plus HI98100
 • Bút Đo pH Với Độ Phân Giải 0.01 chuyên Hồ Bơi HI981004
 • Bút đo pH (0.0 – 14.0)Trong Nước Sạch HI98103
 • Bút Đo pH Trực Tiếp Trong Đất Trồng Và Nước GroLine HI981030
 • Bút đo pH Trong Bia HI981031
 • Bút đo pH Trong Phô Mai HI981032
 • Bút đo pH Trong Rượu HI981033
 • Bút đo pH Trong Sữa HI981034

B/ Máy Đo Cầm Tay pH/Nhiệt Độ Hanna

 • edge® đơn chỉ tiêu – Máy Đo pH/ORP/Nhiệt Độ HI2002-02
 • Edge Đa Chỉ Tiêu – Máy Đo pH/Nhiệt Độ HI2020-02
 • Edge® blu Máy Đo pH Dùng Điện Cực pH Bluetooth® Không Dây HI2202-02
 • Máy Đo pH/ORP/Nhiệt Độ Cầm Tay Đơn Giản HI8314-1
 • Máy Đo pH/ORP/Nhiệt Độ Cầm Tay Đơn Giản HI83141-1
 • Máy Đo pH/ORP/Nhiệt Độ Cầm Tay HI8424
 • Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ Thang Cao CAL Check HI9813-61
 • Máy Đo pH/EC/TDS/Nhiệt Độ Trong Thủy Canh GroLine HI9814
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Thực Phẩm Độ Chính Xác Cao HI98161
 • Máy đo pH/Nhiệt Độ Trong Sữa Với Độ Phân Giải ±0.002 pH  HI98162
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Thịt Thế Hệ Mới HI98163
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Sữa Chua HI98164
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Pho Mát Chuyên Nghiệp  HI98165
 • Máy đo pH/Nhiệt Độ Trong Bia Chuyên Nghiệp HI98167
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Đất Và Nước Cầm Tay Chuyên Nghiệp GroLine HI98168
 • Máy Đo pH/ORP/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước HI98190
 • Máy Đo pH/ORP/ISE/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước HI98191
 • Máy Đo pH/ORP/ISE/Nhiệt Độ Chuyên Hồ Bơi HI981914
 • Máy Đo pH/ORP/EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng/Áp Suất/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước HI98195
 • Máy Đo pH/ORP/EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng/Áp Suất/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Chuyên Hồ Bơi HI981954
 • Máy Đo pH/ORP/Oxy Hòa Tan/Áp Suất/Nhiệt Độ Chuyên Nghiệp HI98196
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước HI991001
 • Máy Đo pH/ORP/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước HI991003
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Nước Ép Và Must Của Rượu Nho  HI99111
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Đất Trồng Và Nước HI99121
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Xi Mạ HI99131
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Nồi Hơi Và Tháp Làm Mát HI99141
 • Máy đo pH/Nhiệt Độ Chuyên Trong Bia HI99151
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Sữa Chua, Phô Mai Và Thực Phẩm Bán Rắn (HACCP) HI99161
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Sữa HI99162
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Thịt  HI99163
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Sữa Chua HI99164
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Pho Mát HI99165
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Cho Bề Mặt Giấy Và Da Thuộc HI99171
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trên Bề Mặt Da Người Và Da Đầu HI99181
 • Máy Đo pH/Nhiệt Độ Trong Nước Uống HI99192