Lọc dầu thủy lực UFI, hydraulic oil filter UFI

Công ty Non Nước cung cấp các loại lọc dầu thủy lực UFI của UFI Hydraulic Division trụ sở bên Ý. Các bộ lọc dầu có tác dụng lọc sạch và loại bỏ tạp chất trong dầu thủy lực:

Lọc dầu đầu hút (suction filter): SA & SB, SC, SD, SE

Lọc dầu đầu hút (suction filter): SA & SB, SC, SD, SE
Lọc dầu đầu hút (suction filter): SA & SB, SC, SD, SE

Lọc dầu đẩu đẩy (pressure filter): PA, PB, PC, PD, PE, PG, PH, PL, PM

Lọc dầu đẩu đẩy (pressure filter): PA, PB, PC, PD, PE, PG, PH, PL, PM
Lọc dầu đẩu đẩy (pressure filter): PA, PB, PC, PD, PE, PG, PH, PL, PM

Lọc dầu hồi về (return filter): RA, RB, RC, RD, RF, RG, RH

Lọc dầu hồi về (return filter): RA, RB, RC, RD, RF, RG, RH
Lọc dầu hồi về (return filter): RA, RB, RC, RD, RF, RG, RH

__________
NON NUOC TME CO., LTD.
Hotline/zalo: 0909 77 3479
Email: info@nonnuoc.com.vn