Công tắc đo mức dạng phao New-Flow LQ-03-P-A-P-1-1-1-2-S-L(6M)-L1/L2/L3 (LQ-03-P-A-P-1-1-1-2)

Công tắc đo mức dạng phao New-Flow LQ-03-P-A-P-1-1-1-2-S-L(6M)-L1/L2/L3 (LQ-03-P-A-P-1-1-1-2)

Công tắc đo mức dạng phao New-Flow LQ-03-P-A-P-1-1-1-2
Công tắc đo mức dạng phao New-Flow LQ-03-P-A-P-1-1-1-2

Thông số kỹ thuật

– SIZE 4” JIS10K
– Cable: 6m

__________
NON NUOC TME CO., LTD.
Hotline/zalo: 0909 77 3479
Email: info@nonnuoc.com.vn